A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXV. évfolyam, 2016/1. szám

 

<< Előző szám


POLITIKAI KOMMUNIKÁCIÓ

Kiss Balázs: Előszó: A „Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990–2015” című kutatás bemutatása ¦ 7-9. pp.

Kiss Balázs: Esemény, hálózat, szemiózis. A politikai kommunikáció történetének megírhatóságáról .¦ 10-28. pp.

Szabó Gabriella: Politikai kommunikáció és közösség ¦ 29-47. pp.

Bene Márton: Kommunikációs hálózatok és politikai közösség.
Hálózatelemzési módszerek alkalmazása a politikai kommunikáció történetének ¦ 48-73. pp.

Mihályffy Zsuzsanna – Bene Márton – Nábelek Fruzsina: Hálózatelemzés és kampánykutatás¦ 74-97. pp.

EURÓPAI POLITIKA

Bíró-Nagy András: Közép-európai EP-képviselők karrierútjai.
Politikai tapasztalat és karrierambíciók az Európai Parlamentben ¦ 101-120. pp.

RECENZIÓ

Kovács Tamás: Kormánykoalíciók vonzásában (Horváth Péter: Pártok és koalíciók. Kormányalakítás Magyarországon, 1990–2014) ¦ 123-128. pp.

Vancsó Anna: Lagosz, ethosz, parhosz? (Szabó Gabreilla: Kommunikáció és integráció – A magyar médiatörvény európai vitája) ¦ 129-138. pp.