A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXV. évfolyam, 2016/4. szám

 

<< Előző szám


POLITIKA ÉS TÖRTÉNELEM

Bozóki András: Múlt nélküli történelem. A magyar demokratikus ellenzék független történelmi emlékezete ¦ 7-43. pp

POLITIKAI REALIZMUS

Szűcs Zoltán Gábor: Bevezető: Kortárs politikai realizmus ¦ 47-49. pp

Ujlaki Anna:
Rawls, a realizmus előfutára? A moralista szerző elméletének változása realista szemszögből A Theory of Justice-tól a Political Liberalismig ¦ 50-66. pp

Gyulai Attila:
A politika, mint politikai probléma. Kis János és Schlett István a politika autonómiájáról ¦ 67-83. pp

Szűcs Zoltán Gábor:
A standardok problémája a realista politikaelméletben ¦ 84-104. pp

KITEKINTŐ

Bakk Miklós: A hazugság a politikában ¦ 107-122. pp

RECENZIÓ

Böcskei Balázs: Az örök Valaki (Ilonszki Gabriella: Pártok, jelöltek, képviselők) ¦ 125-136. pp