A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXV. évfolyam, 2016/3. szám

 

<< Előző szám


AZ INTEGRÁCIÓ ALAKVÁLTOZATAI

Szabó Andrea: Előszó ¦ 7-9. pp

Kiss Balázs: Orbán, Vona, Gyurcsány. Politikai vezetők integrációs tevékenysége a migrációs válság idején ¦ 10-32. pp

Szabó Gabriella–Bene Márton: Széttöredezett vagy összekapcsolódó? A magyar médianyilvánosság hálózatszerkezete három eset tükrében ¦ 33-58. pp

Szabó Andrea–Oross Dániel: A politikai rendszerintegrációt befolyásoló tényezők ¦ 59-84. pp

A POLITIKAI KORMÁNYZÁSRÓL

Ványi Éva: Politizáció vagy professzionalizáció? A politikai kormányzás jogi, intézményi és személyi feltételei 2006, 2010 ¦ 87-110. pp

ALKOTMÁNYOSSÁG FRANCIAORSZÁGBAN

Paksy Máté: A kör hatszögesítése, avagy a francia konstitucionalizmus útja az alkotmányos dialógusig ¦ 113-132. pp

VITA

Horváth M. Tamás: A fáraó varázsol. A rezsicsökkentés beágyazottsága ¦ 135-146. pp

RECENZIÓ

Szűcs Zoltán Gábor: Klasszikus alapokon nyugvó kortárs elmélet (Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai közösség) ¦ 149-153. pp