A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXV. évfolyam, 2016/2. szám

 

<< Előző szám


POLITIKA ÉS TÁRSADALOMKRITIKA

Kiss Viktor: Politika a spektákulum korában. (Guy Debord, Jean Baudrillard, Douglas Kellner és az ideológia látszat/valóság-modelljének válsága) ¦ 7-28. pp

KINEK SZÓL A SZAVAZAT?

Papp Zsófia: Inkumbens-hátrány (Helyi kötődés és a személynek szóló szavazat Magyarországon) ¦ 31-56. pp

POLITIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Bajomi-Lázár Péter: Semlegesség és elkötelezettség között (Politikai újságírás Magyarországon) ¦ 59-83. pp

Bene Márton: Virális politika (Állampolgári reaktivitás a képviselőjelöltek Facebook-oldalain) ¦ 84-110. pp

Merkovity Norbert: Az önmediatizáció jelensége az online politikai kommunikációban ¦ 111-132. pp

KITEKINTŐ

Csizmadia Ervin: A tranzitológiának vége, felejtsük el? Az átmenet tervezett intézményeitől a tervezetlen hibridizációig ¦ 135-153. pp

RECENZIÓ

Flick László: „Okos globalizáció” – egy paradoxon feloldása (Dani Rodrik: A globalizáció paradoxona. Demokrácia és a világgazdaság jövője) ¦ 157-162. pp