2014

Archívum » 2014

A Politikatudományi Szemle 2014-ben megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

  • borito_2014_4_k.jpg

    2014/4


    ABSTRACTS

    Szűcs Zoltán Gábor: Politika egy tökéletlen világban – A politikai realizmus elméleti előfeltevéseiről
    Politikatudományi Szemle XXIII/4.  ¦ 7-34. pp. ¦ pdf

    Kovács Attila: A konzultációtól az együttdöntésig – Az Európai Parlament megnövekedett szerepe a Közös Agrárpolitika jogalkotásában
    Politikatudományi Szemle XXIII/4.  ¦ 35-70. pp. ¦ pdf

    Mikecz Dániel: Új tiltakozási és szervezeti formák a radikális jobboldali mozgalmi eszköztárban
    Politikatudományi Szemle XXIII/4.  ¦ 71-91. pp. ¦ pdf

    Nábelek Fruzsina: Negatív kampány a pártok közvetlen kommunikációjában Magyarországon
    Politikatudományi Szemle XXIII/4.  ¦ 92-116. pp. ¦ pdf

    Málik József Zoltán: Mechanizmusokon alapuló módszertani mozgalom a társadalomtudományokban
    Politikatudományi Szemle XXIII/4.  ¦ 117-138. pp. ¦ pdf

    Bozóki András: Elitizmus és populizmus, a két jó barát (Umut Korkut: Liberalization Challenges in Hungary: Elitism, Progressivism, and Populism)
    Politikatudományi Szemle XXIII/4.  ¦ 139-145. pp. ¦ pdf

    Pál Gábor: Szociális ellátórendszer alulnézetből (Bódi Ferenc–Fábián Gergely–Lawson, Thomas R. (eds): Local Organizaton of Social Services)
    Politikatudományi Szemle XXIII/4. ¦ 146-154. pp. ¦ pdf

  • borito_2014_3.jpg

    2014/3


    ABSTRACTS


    Ilonszki Gabriella: Intézményi változások és a politikatudomány új feladatai

    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 7-22. pp. ¦ pdf

    Sebők Miklós: Kapunyitási pánik – A választási rendszer reformjának hatása a pártok piacára 1990 és 2014 között
    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 21-50. pp. ¦ pdf

    Ágh Attila: EU integráció és tagállami versenyképesség – Az együttesen gyakorolt szuverenitás a vágtató globalizáció korában
    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 51-68. pp. ¦ pdf

    Boda Zsolt, Szabó Gabriella, Bartha Attila, Medve-Bálint Gergő és Vidra Zsuzsanna: Politikától vezérelve – A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában
    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 69-96. pp. ¦ pdf

    Gajduschek György: Miben áll, és mérhető-e a kormányzati teljesítmény?
    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 97-118. pp. ¦ pdf

    Kiss Balázs: Szituáció és interakció – Válasz Szűcs Zoltán Gábornak
    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 119-128. pp. ¦ pdf

    Enyedi Zsolt: Politikai és tudományos ígéretek. (Soós Gábor és Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak? Választási ígéretek és teljesítésük, 2002–2006)
    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 127-135. pp. ¦ pdf

    Pap Milán: A közjó lehetséges politikái. (Michael J. Sandel: Mi igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata)
    Politikatudományi Szemle XXIII/3.  ¦ 136-143. pp. ¦ pdf

  • borito_2014_2.jpg

    2014/2


    ABSTRACTS

    Kiss Balázs–Szabó Gabriella–Antal Anna: Politikai nagygyűlések, mint interakciós rituálék (2013. október 23. a Hősök terén, a Deák téren és a Műegyetem előtt)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 7-29. pp. ¦ pdf

    Bódy Zsombor: Parlamentarizmus a parlament falain kívül (Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 33-58. pp. ¦ pdf

    Hajdú András: A magyar radikális jobboldali képviselők két generációja (A MIÉP és a Jobbik parlamenti képviselőinek összehasonlítása)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 59-86. pp. ¦ pdf

    Kaszap Márton: Van-e élet az EU-n túl? (Az Egyesült Királyság EU-tagságának alternatívái)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 91-108. pp. ¦ pdf

    Illés Gábor: Kommentár egy vitához (Hozzászólás Szabó Márton Köz politikai diskurzuselemzés című tanulmányához)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 111-121. pp. ¦ pdf

    Szabó Márton: Tudomány és közpolitika (Vitazáró)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 122-136. pp. ¦ pdf

    Karácsony András: Kísérlet egy hagyomány felélesztésére (Lánczi András: A politikai tudásról)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 139-148. pp. ¦ pdf

    Oross Dániel: Tudás és politika (Berényi Eszter–Erőss Gábor–Neumann Eszter, szerk.: Tudás és politika. A közpolitika alkotás gyakorlata)
    Politikatudományi Szemle XXIII/2.  ¦ 149-155. pp. ¦ pdf

  • borito_2014_1.jpg

    2014/1


    ABSTRACTS

    Kristóf Luca: De mi történt azután? Megszakítottság és folytonossága magyar elitben 1988 és 2009 között
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 7-26. pp. ¦ pdf

    Polgár Tamás: A kétely mozgatórugói. Az európai integráció mélyítésével kapcsolatos választói attitűdöket befolyásoló tényezők Skandináviában
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 27-52. pp. ¦ pdf

    Gedeon Péter: Piac és demokrácia: barátok vagy ellenségek?
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 53-76. pp. ¦ pdf

    Kiss Viktor: A politika logikái. Ernesto Laclau és az ideológiakritika reorganizációja
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 77-104. pp. ¦ pdf

    Metz Rudolf Tamás: A vezérek „régi-új” eszköze. A politikai mozgalmak funkciója a demokráciában
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 105-130. pp. ¦ pdf

    Bretter Zoltán: „Őrült beszéd: de van benne rendszer”.
    Töredékes elemzések és megértő kritikák.
    Hozzászólás Szabó Márton Közpolitikai diskurzuselemzés című tanulmányához
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 131-145. pp. ¦ pdf

    Szűcs Zoltán Gábor: Értelem és érzelem. És megint csak értelem.
    Hozzászólás Kiss Balázs tanulmányához
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 146-154. pp. ¦ pdf

    Vojtek Éva: A demokrácia megújításának lehetősége a közösségi kapcsolatok tükrében (Utasi Ágnes: Kötelékben. Szolidaritás-hálók és közélet)
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 155-160. pp. ¦ pdf

    Kurucz Ildikó: Egy világpolgár gondolatai az európai integrációról (Jürgen Habermas: Esszé Európa alkotmányáról).
    Politikatudományi Szemle
    XXIII/1. ¦ 161-169. pp. ¦ pdf