Impresszum

Szerkesztőségi titkár: D. Nagy Judit
Megjelenik a L ’Harmattan Kiadó gondozásában

Olvasószerkesztő és tördelő: Kardos Gábor
A nyomdai munkákat a Robinco Kft. végezte
Felelős vezető Kecskeméthy Péter
Kiadja az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Felelős kiadó az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója

ISSN 1216-1438 (Nyomtatott)
ISSN 2064-6550 (Online)

A folyóiratot az MTMT indexeli, és a REAL archiválja.

A Politikatudományi Szemle megjelenését támogatta a Magyar Tudományos Akadémia Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsága, a Nemzeti Kulturális Alap.
 
 
A szerkesztőség címe: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Postacím: 1452 Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06/1/224-6724
Honlap: www.poltudszemle.hu
E-mail: posze@tk.mta.hu